Polityka Jakości

certificate 1
certificate 2
certificate 3
certificate 4
certificate 5

O wysokiej jakości naszych produktów świadczy to, iż od 2001 roku pracujemy zgodnie z wymogami ISO 9001. Aby zapewnić ciągłe doskonalenie i poprawę jakości usług, opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami FSC®, BRC, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN- ISO 45001: 2018.

Article

Nadrzędnym celem WOK jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów w oparciu o sprawne zarządzanie i traktowanie klientów zgodnie z ich oczekiwaniami.

Zgodnie z powyższymi deklarujemy:

• Umocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez spełnienie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań klientów i skuteczne działanie na rzecz wzrostu ich zadowolenia.

• Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe.

• Zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Article

Niniejsza Polityka jest realizowana przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa. Jakość naszych produktów zapewniają nam badania laboratoryjne podstawowych parametrów surowców:

 

 

Gramatura

Jest to masa arkusza tektury falistej o polu powierzchni równym 1 m2. Podawana jest w [g/m2]. Jest to jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących parametry wyrobów papierniczych (w tym tektury falistej).

Test ECT (Edgewise Crush Test)

Jest to badanie odporności na zgniatanie kolumnowe (pionowe) - mierzone w kN/m - oznacza jaką siłą dociskającą, działającą równolegle do kierunku fali, trzeba działać na arkusz, by doszło do jego złamania.

Test FCT (Flat Crush Test)

Jest to badanie odporności na zgniatanie płaskie - mierzone w kPa - informuje jaką siłą zgniatającą, przyłożoną prostopadle do kierunku fali, trzeba działać na arkusz tektury falistej aby doszło do załamania fal.

Test BCT (Box Compression Test)

Jest to metoda badania odporności na ściskanie gotowego, uformowanego pudła. Metoda ta pozwala określić: maksymalny nacisk statyczny jaki jest w stanie wytrzymać gotowe pudło. Pozwala określić ilość warstw, w jakich pudła z zawartością mogą być składowane.

Wytrzymałość na przepuklenie.

W teście tym badana jest wartość ciśnienia potrzebnego do spowodowania pęknięcia arkusza papieru lub tektury.